Biz hakda

df9c80a6

JIAXING RUISHENG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

RUISHENG IOMIT TEHNOLOGI COASY, Çäkli

Biz halkara marketing merkezi we Anhui Üç dogan kartoşka senagaty LTD-iň daşary ýurtlarda aýratyn paýlaýjysy. Professional önümçilik we satuw aýna naharlary, derrew aýna naharlary.

Biziň kompaniýamyz Şanhaý bilen serhetleşýän Jiaxing şäherinde ýerleşýär Shanghai Şanhaý Pudong we Hongqiao howa menzilinden gysga aralykda.

Biz 20 ýyldan gowrak köpçülikleýin tejribesi bolan Satyş, taslama dolandyryşy we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak boýunça tejribeli topar.

Zawodymyz Anhui Üç dogan kartoşka senagaty, Ltd.

2002-nji ýylda Anhui welaýatynda ýerleşýär

Işçi güýji:> Häzirki wagtda 450 işgär

Önümçilik kuwwaty:>, 000ylda 65,000 MT

Müşderilerimizi aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dogry önümler bilen baglanyşdyryp, ahyrky goldawy berýäris.

40-dan gowrak ýurtda amaly we bazary ösdürmek goldawyny berýäris.

Biz ýokary hilli Instant Glass Noodles-iň iň ökde öndürijisidiris.

Hytaýda Zhengwen atly öz markamyzyň öňdebaryjy öndürijisi:

1. Kartoşkanyň aýna naharlarynyň her görnüşi
2. Derrew aýna naharlary
3. Öz-özüni gyzdyrýan “Hotpot” aýna naharlary
4. Derýa çüýrükleri Gyzgyn we turş tüwi naharlary

Üznüksiz gözleg, aýna düwünini gaýtadan işlemek we önüm marketinginden FMCG Industriýasynda 20 ýyldan gowrak tejribe.

Içerki işewür hyzmatdaşlarymyz

1. “Wal-Mart”, “Metro”, “RT-Mart”, “Carrefour” gipermarket zynjyrlary, amatly dükan zynjyrlary we OEM azyk zawodlary.

Zhengwen marka önümlerimiz eksport edilýär:

1. Demirgazyk Aziýa: Koreýa, Gonkong, Taýwan
2. Günorta-Gündogar Aziýa: Malaýziýa, Singapur, Filippinler, Wýetnam, Kamboja.
3. Beýleki sebitler: Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Europeewropa, Orta Gündogar we Afrika.
4. Awstraliýa: Awstraliýa, Täze Zelandiýa
5. Demirgazyk Amerika: ABŞ, Kanada.
6. Beýleki sebit: Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Afrika.

Önümçilik zawodymyz ISO9001, ISO22000, HACCP, HALAL, BRC kepillendirilen

Iýmitiň hili we howpsuzlyk boýunça milli standartlary berk ýerine ýetirýäris.

"Dogruçyllyk, innowasiýa, ýeňiş" biziň iş pelsepämiz. elmydama müşderiniň peýdasyny birinji ýerde goýýarys we dünýä üçin ýaşyl we sagdyn aýna naharlaryny iýmitlendirmegi maksat edinýäris.

Bize goşulyň, birek-birege goldaw bereliň we “Glass Glass Noodles” bazaryndaky ösüşi ösdürmek we bilelikde “win-win” geljegini döretmek üçin bilelikde işleşeliň.

Önümlerimiz

1. Aýna naharlary / Wermiselli
--- küpek süýji kartoşka aýna naharlary / Wermiselli
--- Süýji kartoşka aýna naharlary / Wermiselli
--- Giň süýji kartoşka aýna naharlary / Wermiselli
--- Gyzgyn gazanyň giň aýna naharlary / Wermiselli,
--- Kartoşka aýna naharlary / Wermiselli
--- Nohut aýnasy naharlary / Wermiselli
--- Mung noýbasy aýna naharlary / Wermiselli

2. Aýna naharlaryny oturdyň
“Vegan” we “NON Vegan” dessine gyzgyn we turş aýna naharlary, jemi 40 töweregi önüm bar.
Oden gyzgyn we turş aýna naharlary

3. Öz-özüni gyzdyrmak üçin gyzgyn nokat
“Vegan” we “NON Vegan” öz-özüni gyzdyrýan “Hotpot” -yň her görnüşi, jemi 15 töweregi önüm bar.

4. Derýa çüýrükleri Gyzgyn we turş tüwi naharlary
Jemi 8 töweregi önüm bar.

5. Çongkiniň naharlary
Jemi 12 töweregi önüm bar.

DJI_0347
_N4H2434.jpg【p好】

Biziň wezipämiz

Biz ýokary hilli Instant Glass Noodles-iň iň ökde öndürijisidiris. Görüşimiz: Instant Glass Noodle bazarynda dünýäde öňdebaryjy bolmak

Biziň iş pelsepämiz

"Dogruçyllyk, innowasiýa, ýeňiş" biziň iş pelsepämiz. Elmydama müşderiniň peýdasyny birinji ýerde goýýarys we müşderilerimiziň döreden bazarlaryny goraýarys. Hyzmatdaşlar üçin giň bazar perspektiwalaryny getiriň. Dünýä üçin ýaşyl we sagdyn aýna naharlary bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

厂区行政门口2【大图】

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bazardaky hyzmatdaşlary kyn netijeleri ösdürmek üçin gorarys we uzak möhletleýin aýratyn paýlamak hukuklaryny gorarys

20 ýyldan gowrak hünärli aýna nahar önümçiligi we Hytaýda iň döwrebap, awtomatlaşdyrylan uly zawod bar.

Önümlerimiz doly, kategoriýalara baý we hil taýdan ajaýyp we Hytaýda giň bazara eýe

Ekiş, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw ýaly bir hünär we ýokary hilli elita topary bar

Kärhanamyzyň ýolbaşçylary ýokary pikirli, müşderileriň ösüşini doly goldap bilerler we müşderiler bilen bilelikde öserler    

Ajaýyp toparlarymyz islendik kynçylygy rahat we netijeli çözüp we utgaşdyryp bilerler.

Her bir müşderiniň önümine we hil talaplaryna uly ähmiýet berýäris.

 

Hyzmatdaşlygyňyzda size kömek bermäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

_DSC4758
_DSC4761
_DSC4867
_DSC4944
_N4H2661
_N4H2410.jpg[p好】